W Kursach 

                             Nauki na odległość i w Niepełnym wymiarze godzin przez

                                               Instituto Español Murallas de Ávila

 

Dane identyfikacyjne

Instituto Español Murallas de Ávila S.R.L. (“IEMA”) oferuje usługii opisane na stronie www.iema.com i na stronie www.spanishonline.com.es Osobą odpowiedzialną jest dyrektor IEMA, Pan Rainer Rutkowski. Siedziba społeczna, budynek szkolny i miejsce kursów w klasie ( jeżeli nie sprecyzuje innego miejsca klientowi): Ul/ Martin Carramolino 6, E-05001 Avila, Hiszpania. Rejestr handlowy: T 67, lib. 25, f. 121, AV-1359. Numer nip: B-05133244. Kontakt: secretaria@iema.com, telefon (0034) 920 222 773

 

Polityka ochrony danych oraz prywatności

IEMA  jest  zarejestrowana w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Aby móc zapisać swoich uczniów, IEMA potrzebuje pewnych danych które są widoczne na formularzach.

Klient ma prawo obejrzeć swoje dane  i zmodyfikować je. Jeśli Państwa klient chce usunąć lub zmodyfikować swoje dane, musi powiadomić o tym IEMA aby móc je anulować. Aby zagwarantować klientowi maksymalne bezpieczeństwo, nasze centrum radzi wysłać pismo polecone lub burofax.

Wszytkie dane o które IEMA prosi swoich użytkowników są konieczne aby w poprawny sposób wykonać zaproponowane usługi, a użytkownicy mogą je  dobrowolnie udostępnić . Będą one poufnie chronione według prawa. Według Prawa 15/1999 o  Ochronie Danych Osobowych, uchwalonym przez  Rozporządzenie 1720/2007, dnia 21 grudnia, IEMA informuje sowich użytkowników oraz tych którzy są zainteresowani usługami IEMA, że będą mogli udostępnić swoje dane dobrowolnie i usunąć je kiedy będą chcieli, informując przy tym IEMA o swoich zamiarach.

Użytkownicy decydują dobrowolnie przed zapisaniem się na kurs czy zgadzają się udostępnić swoje dane oraz inne osobiste informacje innym użytkownikom podczas czasu trwania kursu lub w miejscach wolnego dostępu (forum,itp.); w ten sposób, IEMA, nie bierze żadnej odpowiedzialności w tej sprawie.

Warunki te oraz regulaminy zapisów i uczestnictwa, tak jak prywatne  informacje, regulują korzystanie ze wszystkich usług, oraz innych informacji które IEMA ma do dyspozycji użytkowników, poprzez swoją platformę nauczania oraz na stronie Internetowej www.iema.com i mogą zostać zmodyfikowane lub dostosowane według prawomocnego ustawodawstwa, aby móc zawsze oferować odpowiednie usługi.

Ponadto, IEMA spełnia rozporządzenia prawne 34/2002 o Społecznych Usługach Informacyjnych(LSSI).

 

Warunki OGóLNE

Użytkownik która odwiedza strony IEMA zgadza się z wyszczególnionymi warunkami we właściwych załącznikach. Mogą być one zmodyfikowane w każdej chwili z powodów prawnych i różnych okoliczności nie zależnych od IEMA aby mogły zagwarantować dobre działanie oferowanych usług. Użytkownik usług IEMA powinien uważnie przeczytać warunki oraz FAQ przed zapisaniem się na kurs.

Jeżeli użytkownik uzgodni z IEMA że otrzyma specjalne usługi które nie są opisanie na oficjalnej stronie IEMA, nałożą się ponadto, inne warunki które będą regulowały te usługi.

 

Warunki Zapisów oraz Usługi

Aby móc mieć dostęp do usług, użytkownik powiniem dowiedzieć się na stronie www.spanishonline.com.es jak wszystko działa.

Rezerwacja oraz płatność:

Aby zapisać się na wybrane usługi, klient powinien wysłać do IEMA formularz zgłoszeniowy gdzie znajdują sie dane ucznia oraz usługi, który uczeń chce aby były wykonane przez IEMA.

IEMA wystawia klientowi fakturę która obejmuje usługi oraz wszelkie koszty wiążące się z nimi, i wysyła ją do klienta. Faktura będzie w języku hiszpańskim. Klient będzie mógł ją poprosić w innych językach: angielskim,francuskim, niemieckim, włoskim lub japońskim.

Cała kwota kursu powinna zostać przelana na konto bankowe Instituto Español Murallas de Ávila:

Nazwa beneficjenta: Instituto Español Murallas de Ávila

Nazwa banku: Banco Popular Biuro: Plaza Santa Teresa 7, 05001-Ávila, España

Numer konta z numerem IBAN: ES73-0128-0210-6601-0002-6717

Kod BIC: BKBKESMM

Sprawa: (imię i nazwisko, ”IEMA-ONLINE”)

 

Wszystkie koszty bankowe są po stronie ucznia.

Rezerwacja będzie zrobiona wtedy gdy IEMA otrzyma formularz oraz całą kwotę za kurs.

 

Dostęp do Usług

Po otrzymaniu całkowitej kwoty, IEMA wysyła do ucznia jego imię użytkownika oraz hasło aby mógł mieć dostęp do platformy. Dane dostępu są osobiste i nie mogą przejść na innego użytkownika. Użytkownicy są odpowiedzialni za te dane. Profil użytkownika, który poprawnie zapisał się na kurs, nie może być używany przez osoby trzecie. W razie gdyby użytkownik nie używał poprawnie strony lub gdyby nastąpiły inne problemy techniczne, IEMA może, powiadamiając o tym wcześniej, zmienić dane dostępu.

Użytkownik powiniem być pełnoletni lub posiadać pozwolenie od rodziców lub prawnych opiekunów aby mieć dostęp do naszych usług oraz do dostarczanej informacji.

Użytkownik zobowiązuje się używać usług, zawartości oraz narzędzi które są dla niego udostępnione według prawnych rozporządzeń, dobrej komunikacji, w dobrej wierze i nie może ich używać do spraw reklamowych ani innych kampanii nie przeznaczonych na cele zaproponowane przez IEMA. IEMA nie odpowiada za szkody które może wyrządzić użytkownik innym użytkownikom poprzez niewłaściwe korzystanie z zawartości oraz narzędzi udostępnionych przez centrum.

 

Odwołanie lub nie uczestniczenie w kursie

Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państwo uczestniczyć w kursie, IEMA nie przewiduje zwrotu pieniędzy. Radzimy aby wykupili Państwo ubezpieczenie w wybranej przez Państwa agencji, aby pokryć możliwe straty.

Kursy w klasie oraz w niepełnym wymiarze godzin, mają te same warunki co kursy w klasie uzgodnione z IEMA, ÁVILA, Hiszpania, według warunków www.iema.com

Cena zapisu nie obejmuje dodatkowych kosztów za usługi: (hardware, software, drukarka, koszty za usługi Internetowe, koszty za prąd, itp.)

 

Cena kursu obejmuje certyfikat uczęszczania gdzie widoczne jest imię oraz nazwisko ucznia, nazwa i rodzaj zrobionego kursu, oraz osiągnięty poziom wiedzy (minimum 90% uczestnictwa zaprogramowanych zajęć).

 

Hiperłącza oraz Prawa Autorskie

IEMA nie ponosi odpowiedzialności jeśli użytkownik który korzysta ze stron IEMA utworzył hiperłącze do usług oferowanych  przez IEMA, i nie isntieje powiązanie między tym użytkownikiem a IEMA. Użytkownik który zakłada to hiperłącze powiniem uniknąć pomyłki a usługi strony internetowej gdzie chce założyć hiperłącze z IEMA powinny spełniać  prawomocny regulamin prawny. Zawartości stron IEMA  powinny zawsze pojawiać się wraz z odpowiednimi adresami elektronicznymi (URL) a prawa są zarezerwowane przez IEMA. To że istnieje hiperłącze między stroną IEMA a właścicielem strony do której IEMA jest podłączona, nie ozanacza że IEMA dała swoje pozwolenie, i dlatego, IEMA,  nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w tej sprawie.

IEMA nie bierze także żadnej odpowiedzialności za inne strony Internetowe, których nie jest właścicielem, tylko za to że udostępnił użytkownikom informacje o tych stronach.

Cała zawartość stron Internetowych IEMA oraz platformy nauczania ”AVILA” podlega prawom  własności intelektualnej lub przemysłowej a dostęp do usług nie oznacza że IEMA przyznaje te prawa. Użytkownik może używać usług jedynie w sposób osobisty i powinien skonsultować z centrum inne sposoby użytkowania. Każde naruszenie tych zasad może być ścigane przez IEMA poprzez odpowiednie prawne działania.

 

Konsekwencje Nieprawidłowego Użycia Informacji oraz Usług Udostępnionych przez IEMA oraz Błędy Techniczne 

 El Instituto Español Murallas de Ávila nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje które mogłyby się pojawić przez błędy techniczne nie przypisane IEMA.

Usługi oferowane przez IEMA nie oznaczają gwarancji użytkowania jeśli użytkownik nie używa ich według instrukcji oferowanych przez Instytut.

Cała informacja zawarta na stronach IEMA i na platformie nauczania jest oferowana w dobrej wierze, IEMA nie może zagwarantować jej całkowitej poprawności, aktualności oraz niezawodności.

 

Prawo

Wyżej wymienione warunki rozpatrywane są według prawa hiszpańskiego. W razie gdyby nastąpiły jakieś niezgodności strony mogą zwrócic się do sądu w Ávila aby rozwiązać każdy spór.


Any questions? - Or would you like to enter the forum?

¿Tienes preguntas? - ¿O quieres participar en el foro abierto?

CONTACT US / ¡CONTÁCTENOS!

Fields marked with * are required. /
Los campos marcados con * son obligatórios.