Kurs on-line przygotowujący do egazaminu DELE poziom A2

Dyplom z poziomu A2 z języka Hiszpańskiego jako język obcy, oświadcza że uczeń zna język hiszpański na poziomie podstawowym.Według el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, na tym poziome uczeń (w sposób ogólny):

 • Umie  zrozumieć zdania i zwroty często używane które są dla niego bardzo ważne (podstawowa informacja o sobie, o swojej rodzinie, zakupy, miejsca spotkań, zawody itd.)
 • Umie porozumieć się, kiedy wykonuje proste i codzienne sprawy,które wymagają łatwej oraz bezpośredniej komunikacji  w sprawach które są dla niego znane.
 • Umie w prosty sposób opisać wątki z przeszłości, ze swojego otoczenia, a także sprawy związane z jego natychmiastowymi potrzebami.

 

Egzamin DELE A2 jest złożony z następujących części:

 • Czytanie ze zrozumieniem (60minut)
 • Sprawności związane z pisaniem (50minut)
 • Słuchanie ze zrozumieniem (35minut)
 • Sprawności związane z mówieniem (15minut)

 

Aby zdać egzamin, kandydat musi osiągnąć w każdej części 70% na 100%. Końcowa ocena to: apto (zdany), no apto (nie zdany).

 

 

Dla kogo jest ten kurs i na czym polega

Ten kurs jest dla wszystkich osób które osiągnęły podstawowy poziom  języka hiszpańskiego i będą mogli przystąpić do egzaminu DELE A2.

W przeciwieństwie do ogólnego kursu A2, w którym uczestnik uczy się wszystkich tematów oraz całą zawartość programu nauczania danego poziomu, kurs który proponujemy, daje możliwość każdemu uczniowi na przygotwanie się do egaminu DELE A2 skupiając się na tym, by zdać z powodzeniem owy egzamin.

Uczeń zaczyna od egzaminu sprawdzającego jego wiedzę, i wraz z pomocą swojego nauczyciela, decyduje czy powinien sie przygotować i jak to zrobić.

Ćwiczenia które znajdzie uczeń na tym kursie pomogą mu przeanalizować oraz sprawdzić swoją wiedzę  i umiejętności związane z poziomem A2.

 

Każde ćwiczenie będzie pomocne by poszerzyć, wzmocnić i udoskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności w nawiązaniu do wybranego poziomu. Nauczyciel wykryje słabe strony i rozwiąże każde wątpliwości.

Kurs przygotowywuje ucznia aby ten, mógł skutecznie zmierzyć się z zadaniami które spotkają go na egzaminie. Dlatego, pomoce naukowe zostały wybrane biorąc pod uwagę format egzaminu, typologię ćwiczeń oraz konkretną charakterystykę egzaminu. Połączenie kursu on line z polecenimi, korektami oraz wytycznymi nauczyciela pozwoli uczniowi zdać egzamin z powodzeniem.

 

 

Kurs obejmuje 

 • Ćwiczenia edukacyjne: 10h 
 • Ćwiczenia sprawdzające: 10h
 • Próbny egzamin: 3h.
 • Nauka extra 6h.
 • Lekcje Skype/Hangout: 3h.

 

W czasie trwania kursu, uczeń będzie mógł rozwiązywać ćwiczenia z każdych zadań które będą na egzaminie, według wzoru egzaminu DELE, który składa się z następujących części:

 • Czytanie ze zrozumieniem: ćwiczenia w którym jest poprawna więcej niż jedna odpowiedź, dopasowanie i uzupełnianie tekstów.
 • Sprawności związane z pisaniem:formularze ankiety, blogi, wiadomości do wypracowań.
 • Słuchanie ze zrozumieniem: ćwiczenia w którym jest poprawna więcej niż jedna odpowiedź, dopasowanie tekstów.
 • Sprawności związane z mówieniem: Charakterystyka własnej osoby.

W części związanej z pisaniem oraz mówieniem, uczeń znajdzie przykładowe ćwiczenia i rady aby zdać te części egzaminu oraz propozycje wypracowań i zwrotów.

Ponadto, uczeń znajdzie pomoce naukowe takie jak mapy pojęciowe, notatki z gramatyki, użycie zwrotów typowo hiszpańskich oraz ćwiczenia ze słówek i gramatyki dostoswane według programu naukowego Instytutu Cervantesa, które pomogą pogłębić oraz utwierdzić wiedzę z jęyzka hiszpańskiego.


Any questions? - Or would you like to enter the forum?

¿Tienes preguntas? - ¿O quieres participar en el foro abierto?

CONTACT US / ¡CONTÁCTENOS!

Fields marked with * are required. /
Los campos marcados con * son obligatórios.